טיפול בביוסינתזה

מטרות הטיפול

מטרת הטיפול היא לאפשר לאדם לשקם עצמו ולהביאו לידי פעימה בריאה. כלומר, שפעילויות החיים הבסיסיות גורמות להנאה ומעצימות את הקשר של האדם עם עצמו ועם אחרים.

 

בביוסינתזה, תהליך הצמיחה בטיפול עולה בחשיבותו על התוצר.

 

כאשר הגישה הטיפולית מתמקדת בתוצר היא עלולה לכפות דרישות חדשות, שלעתים מסתכמות בצורה חדשה של רודנות, המופנית כלפי אנשים שהבעיה שלהם מלכתחילה עשויה להיות קשורה לכך שהם צייתו לדרישות של אחרים.
בטיפול תהליכי תשומת לב רבה ניתנת לכיוון אליו המטופל רוצה לנוע, וכן תשומת לב לבעיה מולה הוא ניצב, ולצעדי החיים החדשים אותם הוא מחפש לנקוט. כאשר חסרה למטופל בהירות לגבי נושאים אלו, המטפל יכול לעזור ע”י ריכוך נשימתו של המטופל, ובהרפיית מתח שריריו עד אשר יוכל לחוות באופן ישיר את כיוון צמיחתו.

מתוך האדם רוצה להגיח החוצה נושא או כיוון פנימי, אותו המטפל יכול לחוות באופן ישיר ויכול לעזור בגילויו. בהתאם, המטפל אינו מחפש לתת הנחיות, אלא אם כן הם אמצעי עזרה זמני, הוא שואף לגלות את הכיוון הפנימי של המטופל.

הדרך בה נוקטת הביוסינתזה היא, שמתוך היוועצות הדדית בין המטפל למטופל, ייקבע הצעד הבא בתהליך הצמיחה של המטופל, ותינתן לו העזרה הדרושה בכדי שיוכל לנקוט צעד זה והמטרה יכולה להשתנות ככל שהתהליך מתגלה.