מפגשי הדרכה בביוסינתזה – בפסיכותרפיה גופנית עם גיל ארד בכל ימי שלישי 14:30