פעילויות

הדרכה קבוצתית

מפגשי הדרכה פתוחים מתקיימים בכל יום שלישי בתל אביב בהנחיית גיל ארד.

הדרכה למטפלים ומתמחים בביוסינתזה:

מפגשים אלה מיועדים למטפלים ומתמחים בביוסינתזה המבקשים לעבור תהליך הדרכתי בקבוצה.

בביוסינתזה, אנו נעזרים במספר מודלים של הדרכה המאפשרים לכל משתתפי המפגש לקחת חלק פעיל. משתתף אחד מוזמן להציג מקרה טיפולי ולבחור את אופן ההדרכה המתאים לו.

מפגשי ההדרכה כוללים הרחבה והעמקה של נושאים תיאורטיים וקליניים ופיתוח מיומנויות טיפוליות.

 

הדרכה למטפלים מתחומי טיפול שונים:

אחת לחודש, ביום השלישי האחרון בכל חודש, יתקיים מפגש הדרכה פתוח לאנשי מקצוע מתחומי טיפול שונים.

מפגש זה יאפשר למטפלים מדיסיפלינות שונות, לפגוש את תפיסת הטיפול בביוסינתזה ולהתנסות בהדרכה חיה כמשתתפים או כצופים.

במפגשים אלה ינתן דגש על מקומו של הגוף במפגש הטיפולי.

יש לתאם מראש הגעה למפגשים אלה.