הקונגרס לפסיכותרפיה גופנית

הקונגרס האירופאי ה-13 לפסיכותרפיה גופנית:

הגוף בעולם והעולם בגוף

14-17 לספטמבר 2012 בקיברידץ אנגליה

לפרטים: www.eabpcongress2012.co.uk 

 

13th EABP Congress of Body Psychotherapy

THE BODY IN THE WORD, THE WORLD IN THE BODY

14th – 17th September 2012, Cambridge, England

 

:Keynote Presenters

Merete Holm Brantbjerg

Daniel Stern

Stephen Porges

Mary-Jayne Rust

Rubens Kignel

Arlene & Jean-Claude Audergon

 

:Other presenters include

Carmen Ablack, Lily Anagnostopoulou, Shoshi Asheri

Asaf Rolef Ben-Shahar, Roz Carroll, Herbert Grassmann

Andrew Samuels, Michael Soth, Nick Totton, Tom Warnecke

Eric Wolterstorff